E-Shop

Autopasion përvec magazinave të tij në qytetet e Tiranës, Durrësit , Fierit dhe Elbasanit ka zhvilluar dhe një platformë të re për të qënë sa më afer klientëve kudo në të gjithë vendin.Nëpërmjet një platforme E-Commerce cdo klient mund të log-het në E-Shop nëpërmjet krendecialve të veta dhe automatikisht klienti mund të shikoj gjithë magazinat e Autopasionit dhe të bëj porosinë e tij online. Kjo platformë është tepër efikase dhe është krijuar vetëm për të qënë sa më afër klintëve tanë.